Zašto nakon deinstalacije Google servisa Putni Anđeo prestaje raditi?

Putni Anđeo na Android telefonima mora koristiti Google services zbog bug-a na Android OS-u u location services, koji će imati većina korisnika. Da bi se to izbjeglo Putni Anđeo koristi Google servise za određivanje lokacije gdje se nalazite i na osnovu toga detektira da je vožnja započela ili završila.