Zašto e-mailovi o mojem putovanju ne dolaze do mog Osobnog Anđela?

Neke e-mail adrese prepoznaju e-mailove od Putnog Anđela kao spam te je potrebno definirati e-mail da nije spam.

Naš e-mail: no_reply(AT)driveangel.co.uk Potrebno označiti naš e-mail kao „Nije nepoželjna pošta“