Podržani operativni sustavi pametnih telefona?

Minimalni uvjeti za rad:

  1. iOS – minimalna verzija iOS-a je 6.0
  2. Android: Android OS od 2.3 prema gore,za Android verziju potrebno je instalirali i Google services (zbog bug-a na Android-u v. 4.x) – Aplikacija će prilikom instalacije pitati da se instalira Google services ako još nisu instalirani na telefonu
  3. Windows Phone – podržane verzije: 8.0, 8.1, …

Primjer:
Premala verzija operativnog sistema. Pokušaj instalacije Putnog Anđela na iPhone 4 završava ovakvom porukom.
U primjeru je verzija 5.1.1. (9B206)
Verziju mobitela možete pronaći pod.
Postavke > Općenito > Opis (iPhone na Hr)
Settings > General > About (iPhone na Eng)
Postavke > O telefonu > Verzija sustava Android (Android telefon)
Postavke > O telefonu > Dodatne informacije (Windows telefon)