Može li se koristiti tablet s Putnim Anđelom?

Uvjet da bi Putni Anđeo radio ispravno je da tablet ima GPS i GSM. Odnosno mora imati pristup satelitima za navigaciju i mora imati telefonsku SIM karticu sa kojom imate pristup Internetu.