Moram li uvijek angažirati svoje „osobne anđele“?

Naravno da ne. Možete odabrati želite li angažirati sve „svoje anđele“, samo nekoliko njih, samo jednoga ili nijednoga. Najbolja je smjernica opet zdrav razum. Npr. ako imate rođaka ili prijatelja koji vas stalno zove i pita: „Kako je na putu?“ ili „Kada ćeš stići?“,  njega sigurno angažirajte kao svog  „osobnog anđela“. Ne želite doživjeti nezgodu zato što ste bili ometani odgovarajući na ta trivijalna pitanja.

Svaki put kada krenete na put vaš Osobni Anđeo (mama, djed, supruga i sl.) o tome će biti obaviješten i moći će cijeli vaš put pratiti na karti u realnom vremenu bez potrebe da vas zove dok se vozite i pita kada ćete doći ili jeste li stigli.

Mi posebno preporučujemo da svoje „osobne anđele“ angažirate samo kada ste statistički najranjiviji – po noći, na dugim putovanjima, na izvangradskim cestama, za lošeg vremena, kada je slaba vidljivost i slično.