Kako instalirati Putnog Anđela ako nemam pametni telefon?

Prilikom sklapanja ugovora u kojem dobivate aplikaciju Putni Anđeo navedite broj telefona osobe koja će koristiti Putnog Anđela, a posjeduje pametni telefon. (supružnik, vaša djeca i sl.)