Kada je brzina prevelika?

Među podacima koje aplikacija analizira nalazi se i brzina. Ako prijeđete brzinu od 130 km/h, sustav će vas upozoriti da smanjite brzinu. To je samo upozorenje da razmislite o smanjenju brzine. To upozorenje ni na koji način ne umanjuje funkcionalnost aplikacije.